Athlete School Advisor

Athlete School Advisor inriktar sig på att hjälpa svenska idrottare (killar och tjejer) att ansöka till och erhålla stipendium för utbildning på Private High School och College i USA. Den unga idrottaren ges därigenom en möjlighet att fortsätta satsa på sin sport och samtidigt skaffa sig en högkvalitativ utbildning.

Målsättningarna varierar för de idrottande studenterna. För vissa är det en maximal satsning på sportsen som gäller, för andra är det ett sätt att bekosta sin utbildning. Oavsett individuell målsättning så ger College utbildning en extra trygghet och säkerhet för karriären efter idrottandet. Examen, förbättrade språkkunskaper, personlig mognad och livserfarenhet ger en bra plattform i livet.

Vi tillhandahåller följande tjänster:

Analys och utvärdering
• Idrottsliga meriter
• Akademiska meriter
• Alternativa skolval
• Tillgängliga stipendium

Athlete School Advisor inhämtar information från idrottaren / studenten under ett personligt möte eller via telefonsamtal. Därefter genomförs en personlig analys med förslag över skolor och stipendium.

Förberedelser

  • Information om SAT, ACT, TOEFL och IELTS prov
  • Personligt brev till skolan
  • Rekommendationsbrev
  • Statistik, resultat och meritlistor
  • Information om DVD inspelningar

Vi ger råd och rekommendationer samt förser idrottaren / studenten med mallar (personlig pärm) men det ligger på studenten att sammanställa och bekosta förberedelserna.

Ansökningar

• Skolor (administration and tränare)
• Stipendium (idrottsliga, akademiska och internationella)
• Spelarlicens (NCAA Clearing House eller NAIA)

Sista fasen är ansökningarna. Athlete School Advisor använder sin kompetens och sitt nätverk för att placera idrottaren / studenten på lämpligt College eller Private High School.

.
Intresseanmälan!