Private High School

Det finns ca 80 stycken Private High School i USA med sport inriktning. Studierna kan påbörjas från årskurs 9 och pågå till och med trean i gymnasiet. Ca 50 stycken Private High School erbjuder dessutom ett 13:e år som förbereder studenten ytterligare inför Collegestudier.

Kostnaden för Private High School varierar, därför finns följande finansieringssupport:

  • Idrottsliga, akademiska och konstnärliga stipendier
  • Financial Aid (behovsbaserat)

Idrott på Private High School:

Studenten på Private High School utövar sin sport dagligen och träningsmöjligheterna är utmärkta med egna gym och sportanläggningar (fotbollsplan, hockeyrinkar etc). 
Coacher och lärare arbetar mot samma mål vilket ger en parallell satsning på både idrott och studier.

Fördelar – Private High School:

  • Private High Schools kombinerar akademiska studier med fokuserad satsning på idrotten.
  • Relativt små studiegrupper med 6 till 12 elever i varje klass.
  • Positivt för studentens språkkunskaper.
  • Det går att läsa ämnen på Private High School som inte finns att välja på gymnasiet i Sverige.
  • Det är möjligt att utöva flera idrotter.
  • Studenterna lever med lärarna och deras familjer men får tidigt ta ansvar för sig själva.
  • Bra disciplin och hög säkerhet på skolan.
  • Studenten möter ny kultur och knyter internationella kontakter.
.
Intresseanmälan!